De ArchiReport Cloud laat u toe om Uw gegevens te raadplegen op iPad, iPhone of via de web browser (PC of Mac) ; alles is gesynchroniseerd! In functie van Uw eigen werkwijze, kan U uw verslag opmaken op de werf of op kantoor en het onmiddellijk doorsturen.