Maak onmiddellijk na het werfbezoek een nauwkeurig en verzorgd werfverslag in pdf-formaat op uw tablet. In de werfverslagen voor klanten en uitvoerende partijen zitten alle opmerkingen, schetsen, tekeningen, plannen … , zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang van het project.

  • Personaliseer de werfverslagen zodat ze binnen uw eigen huisstijl passen.

  • Verzend de werfverslagen rechtstreeks via de app.

  • Configureer de inhoud van de werfverslagen en gebruik filtercriteria om opmerkingen of deelprojecten te selecteren in functie van de ontvanger.